Ho ike mai

Ho ike mai ke aloha
Puni ka aina 2x

U alele amanu 4x

Detailed description at stimmvolk.ch