He poroporoaki

He poroporoaki
(1) hei konei e te iwi
(2) haere e te iwi
ko muthu ra ta ta
ua noho tahi ee

Listen to a version of Stimmvolk