Haida

Haida haida haida-da haida haida (klatsch) haida haida (2x)
Haida haida-da haida haida (klatsch) haida haida (2x)

Detailed description on stimmvolk.ch