Ehara I Te Mea

Ehara i te mea
Nō nāianei te aroha
Nō nga tiipuna
I tuku iho, i tuku iho